Uurimus   Detailid Arvumaale   Käsiraamat ja trükised   Vahendid   Iseloomustused   Conferences   Videoklipp   Blog   Trainings   Kontakt    Impressum

English    Lähme Arvumaale

Kujuteldav koht lihtsalt mängimiseks - kõrvalefektina edukalt õppides

Selle emotionaalse ja mängulise matemaatika, k
õne arendamise oluliste pehmete oskuste omandamise kontseptioonini viis uurimisprojekt  • Mängu abil ehitavad lapsed individuaalset silda kaasasündinud matemaatilise mõistmise ja formaalse matemaatilise keele vahel
  • Koht, kus lihtsalt mängida – ometi hämmastava mõjuga
  • Ära sunni lapsi. Kujunda sobiv keskkond ja tulemused on suurepärased

Iga laps on kaasasündinud matemaatilise mõistmisega ja huvitatud matemaatikast. Lähme Arvumaale aitab kõikidel lastel rajada kindlat emotsionaalset silda koolis kasutatava formaalse matemaatilise keele ja igapäevaelu vahele. Tähelepanu on matemaatilistel põhioskustel nagu arvutamine, hästi struktureeritud arusaam kõikidest arvu aspektidest 0 kuni 10(hulgad, järjestus, geomeetrilised kujundid jne) ja numbri kui sümboli tundmisel kuni 20
.

Kontseptsioon on 2003 – 2005 a. Saksamal läbi viidud uurimisprojekti tulemus. Eesmärk oli välja selgitada, kas ühendades aju-uuringud, arengupsühholoogia, elementaarse pedagoogika ja matemaatika emotsionaalseks ja mänguliselt loovaks avatud kontseptsiooniks omab märkimisväärset mõju õppimisele. Ja see omab: Friedrich Munz tõestas, et vaid kümne nädalaga saavutasid 3 – 6aastased lapsed matemaatilised oskused ja mõistmise, milleks tavaliselt kulub 1 aasta. Sama toimus ka keele ja kõne arenguga. Neid järeldusi kinnitab aastatel 2005-2009 Heidelbergi Ülikooli poolt läbi viidud teine uurimus.

Lähme Arvumaale on loov ja mänguline, sealjuures väga efektiivne ning motiveeriv, kuid siiski väga elulähedane matemaatika kontseptsioon. See on loodud nähtuna lapse vaatenurgast: kuidas nad näevad maailma? Millistele teadmistele nad saavad oma maailma rajada? Kuidas nad mõtlevad? Mida nad vajavad ja mis neile meeldib?


Kontseptsioon

Oma suurepärasel ja lõbusal teekonnal Arvumaale kohtavad lapsed numbreid Üks kuni Kümme kui toredaid elus tegelasi, kes motiveerivad neid tegelema matemaatiliste aspektide ja seoste leidmisega. Lapsed rajavad ja kujundavad aiad, majad ja tornid vastavalt numbrile rajades sel moel Numbrilinna ja liikudes Numbrimaal. Seal on palju aktiivseid mänge, muusikat ja jutte, tegutseb Paharet ja lapsi aitab haldjas Meelespea ning palju muudki, mida lapsed armastavad.

Avatud kontseptsioonina ei ole Arvumaal normatiivne programm, vaid pakub motiveerivat ja struktureeritud raamistikku. Nii lapsi, kui õpetajaid julgustatakse tooma sisse oma ideid ja sobivaid tegevusi. Õpetajad saavad seda kergelt kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele ja laste vanusele.

Meie kontseptsioon on leidnud laialdast kasutamist Saksamaal alates selle loomisest 2003.a.

Läbi mitmete aastate oleme saanud nautida laste arengu tulemuslikkust Arvumaal, aga ka meie endi edu. Selline igakülgne arusaam põhiarvudest annab sügavama ja kestvama eelise. Lisaks arenevad keeleoskus ja mitmed „pehmed kompetentsid“ nagu keskendumisvõime, taju, sotsiaalsed ja motoorsed oskused, loovus ja musikaalsus. On hea näha, kuidas Arvumaal toetab õpetajaid ja pedagoogilist  personali nende töös.

Arvumaa on hakanud leidma teed Euroopasse, USA-sse ja teistesse maadesse.

Loe lisaks numbrimaa kontseptsioonist ja elementidest.

Igasugune huvi ja toetus on väga teretulnud!

Kuna matemaatika on universaalne „keel“ ning Arvumaa on tõhus ja paindlik, tahame seda kontseptsiooni teiega jagada.

Ära pelga võtta meiega ühendust.

Barbara Schindelhauer
Dr. Gerhard Friedrich
Viola de Galgóczy


Reeli Tänavsuu,
nursery/kindergarten teacher and head
Pärnu, Pärnumaa, Estland


Uurimus

Üksnes kümne nädalaga saavutasid Avrumaa-projektiga ühinenud igasuguse taustaga lapsed taseme, kuhu tavaliselt jõutakse aastase õppetööga ja samaaegselt arenesid nende kõne ja keeleoskused.

Uurimistulemuste kokkuvõte (pdf, 456 KB)
DetailsContact


Eesti

Reeli Tänavsuu
nursery/kindergarten teacher and head
Pärnu, Pärnumaa, Estland
reeli.tanavsuu(at)kadri.parnu.ee
numberland@gmail.com

Blogi: http://numbrimaa.blogspot.de/General

Institute for Preschool Learning (ifvl)
Barbara Schindelhauer
Am Rosengarten 13
79183 Waldkirch, Germany
+49 (7681) 4937176
barbara.schindelhauer@numberland.net


Keywords: math, numbers, learn early numbers, numeracy skills, preschool, kindergarten activities, playful, early years, language, numberland

January 2019

Copyright: Barbara Schindelhauer

Impressum