Lähme Arvumaale
Ülevaade kontseptsioonist – Tagamaad - Elemendid



















Home


Tagamaad


Matemaatiline mõistmine ja enamgi

Lähme Arvumaale” loodi eesmärgiga sobivalt suunata väikelaste arenevat huvi loendamise, hulkade, numbrite, arvude, võrdlemise ja geomeetriliste kujundite vastu. See aitab lastel „ehitada silda“ nende kaasasündinud matemaatilise mõistmise(1,2 ja palju) ja formaalse matemaatilise keele vahel, mis on loodud asjade kirjeldamiseks. Arvumaal omandavad lapsed sügavad ja hästistruktureeritud matemaatilised arusaamad  arvudest 0 kuni 10 (pannes põhialuse laste matemaatilisele mõistmisele) ja numbritest kuni 20. Kuid lapsed saavad kasu mitte ainult matemaatikas: samavõrd arenevad keel ja kõne, enesehinnang, keskendumisvõime ja tunnetuslikkus, motivatsioon ja loovus, sotsiaalsed, motoorsed ja muusikalised oskused.

Ühest küljest on Lähme Arvumaale kõikehõlmava lähenemisega: kontseptsioon võimaldab lapsel kogeda arvu kõiki aspekte kogu oma terviklikkusega s.t keha meeled ja mõtlemine. Sel moel arendavad lapsed oma igapäevamängus mitmepalgelise, positiivse kujutelma ja sügava ning kestva arusaama, millele saab rajada edasisi kogemusi. Avatud õpetusliku kontseptsioonina ei ole Arvumaa programm, vaid pigem keskne teema, mis aitab struktureerida ainet. Erilised elemendid aitavad nii lastel kui personalil lisada oma ideid. See on kergesti kohaldatav individuaalsetele vajadustele ja vanuste eripäradele. Populaarsed ja harjumuspärased tegevused on kergesti lisatavad Arvumaa tegevustele ja Arvumaa võib olla „päästikuks“ lisanduvate teemade uurimistele nt. mesilased oma kuue jalaga ja kuuekandiliste kärgedega.

Põhimõtted

Lähme Arvumaale” ühendab endas aju-uuringute, arengupsühholoogia, haridusteaduse ja matemaatika didaktikad. Seda on järjekindlalt arendatud lapse seisukohast, sealjuures arvestades, kuidas väikesed lapsed näevad maailma, uue omandamisel toetuvad olemasolevatele teadmistele, millest nad aru saavad, mis neile meeldib ja mida vajavad. See selgitab, miks Lähme Arvumaale on laste jaoks sedavõrd motiveeriv. Lastele on loomuomane reisida maale, kus elavad numbrid: mõnda aega käsitlevad lapsed kõike ümbritsevat elusana. Midagi maagilist meeldib lastele väga ja sellega käi kaasas tugevalt emotsionaalne mõtlemine. Lisaks vajavad koolieelses eas lapsed reaalseid kogemusi, mis on omased abstraktsetele matemaatilistele tegelastele.

Kontseptsioon

Oma imepärasel ja rõõmurikkal reisil Arvumaale kohtavad lapsed numbreid Üks kuni Kümme kui elavaid persoone, kes motiveerivad neid tegelema matemaatiliste aspektide ja nende sidususega. Numbrirada näitab teed Numbrilinna, kus iga number elab temale iseloomuliku geomeetrilise kujuga aias. Lapsed sisustavad need aiad majade, arvutornide ja teiste sobilike asjadega.

Seal toimetab üks kaval Paharet ja hea haldjas, kes aitab asju korda seada. Jutud ja muusika, palju aktiivseid mänge ja teisi lastele meeldivaid tegevusi täiendavad reisikogemust.

Teaduslikult tõestatud

Me suudame tõestada, et ainult kümne nädalaga saavutavad lapsed vanuses 3 – 6 aastat matemaatilise kompetentsi ja arusaamise, mille jaoks tavaliselt kulub üks aasta. Seesama toimub ka laste keele ja kõne arengus – väga oluline leid, kuna keel on hariduse võtmeala.

Tulemused leidsid kinnitust ka vähekindlustatud laste puhul, kellest osadel oli väga halb Saksa keele oskus ja arusaamine. Teine uurimus Heidelbergi Ülikooli poolt kinnitas neid tulemusi.

Uurimustulemuste kokkuvõte  (pdf, 274 KB)
Täispikk artikkel uurimusest (Saksa ajakirjas avaldatud artikli tõlge)  (pdf, 2 MB) Details

Laialdane vastuvõtt

Lasteaiad, eelkoolid, algkoolid ja erikoolid Saksamaal on saanud olulist kasu Numbrimaast, mida nad on oma tarbeks kohandanud. Müüdud on 40 000 käsiraamatut. Arvumaa on leidmas oma teed Texases, Poolas, Venemaal, Rumeenias, Bulgaarias, Indias ja Tais.

Õpetajad on kontseptsiooni heaks kiitnud kui optimaalse ettevalmistuse kooliks ja kasutavad seda isegi esimeses klassis. Tööstuslikus Ludvigshafenis, kus elab palju vähekindlustatud lapsi, on õpetajad märganud laste baastaseme tõusu ja suuremat enesekindlust, mis tagab enam motiveeritud ja aktiivsema osaluse tegevustes.

Nagu lasteaia, nii ka eelkooliõpetajad on entusiastlikud laste igakülgsel arendamisel. Nad tunnustavad meie avatud kontseptsiooni kombineerimisvõimalusi oma tööplaanides ja selle individuaalset rakendatavust.

Lapsed on üldjuhul Arvumaa projektist niivõrd haaratud, et kannavad selle üle oma igapäevamängu.



Elemendid



Numbrirada

Numbri rada koosneb numbritest 0 – 10 (või 20) ja näitab teed Numbrilinna. Liikudes Numbri rajal ja mängides sellel lõbusaid numbrimänge, saavad lapsed tuttavaks põhiarvude järgnevuse aspektiga.

Liikudes edaspidi ja tagurpidi, saavad lapsed esmase kogemuse liitmisest ja lahutamisest. Olulised teadmised järgnevast ja eelnevast arvust on kergelt kohandatavad.

Numbri rada võib kasutada ka põhi- ja järgarvu aspektide kombineerimiseks.

Umbrinukud

Numbri nukud on abstraktsete numbrite elavdamiseks, edastamaks, et numbrid on midagi toredat ja armastusväärset.

Nad võivad rääkida juttu, aidata korrastada oma aeda või olla osaliseks rollimängus.

Numbriaiad

Numbriaiad vastavad arvu geomeetrilisele aspektile ja Numbrilinna kujutamiseks asetatakse need ringselt. Aedade kujundamine on rangelt piiratud!

Nt. Lapsed võivad võtta 4 klotsi, 4 pliiatsit või 4 uba ja paigutada need sobivasse (4) aeda. Seejuures kogevad nad põhiarvu aspekti ja samas ka muutumatust.

Hobune on lubatud paigutada 4 aeda, kuna tal on 4 jalga. Kuid, et tal on 1 saba, 2 silma, 2 ninasõõret …. Lapsed on väga motiveeritud otsima põhjusi, arutlema ja otsustama kuhu objekt paigutada. See soodustab tunnetust, kõnearengut, sotsiaalseid oskusi … ja loomulikult põhiteadmisi

Numbrimajad

Iga number vajab kodu ja ilmselgelt on number Ühe majal 1 aken, number Kahe majal 2 jne.

Nipp on selles, et alates number Kuuest on iga maja kaheosaline: Kuue majal on 5+1 akent, Seitsme majal 5+2 akent jne.

See kontseptsioon vastab otseselt lapse kätele ja annab edasi arusaama arvu koostisest. Veelgi olulisem on, et see toetab samaaegselt lapse kogemust hulga aspekti mõistmisel.

Arvutornid

Lapsed ehitavad arvu torne igasse aeda, mis annab lineaarse kujutluse numbrist.

Kui see on tehtud 4-värviliselt märgistatud klotsidest, saavad lapsed kogeda erinevaid arvu koostisi.

Paharet ja Numbrihaldjas Meelespea

Need kaks tegelast selgitavad laste maagilist mõtlemist. Eriti “hinnatud” on Paharet, kes ikka ja jälle korraldab segadusi Numbrimaal. Lasteke meeldib otsida ja leida, mis on valesti ja neid vigu siis parandada. Paharet on ka hea lahendus oma tehtud vigade peitmiseks …

Kuid on ka numbrihaldjas Meelespea, keda saab salmikest lugedes appi kutsuda ning kes aitab asjad jälle korda seada

Numbrijutud

Lapsed armastavad lugusid ja naudivad jutte numbritest.

Näiteks haige number Nelja ravimiseks tehakse neljast erinevast ravimtaimest teed, mis korjatakse tema nelinurksest aiast. Peale neljaminutilist keetmist lisatakse 4 lusikatäit mett ja segatakse 4 korda – ravib silmapilkselt …

Lapsed kuulavad jutte, vestlevad juttude põhjal, mängivad rollimänge jne. Juttudesse on põimitud huvitavad faktid ja olulised teadmised, mis võimalusel hiljem uuesti esile kerkivad. Kuidas oleks ühe päris oma numbrijutu koostamisega?

Numbrilaudud

Luuletused, muusika ja laulmine meeldib lastele väga! Oleme loonud refrääni ja laulu iga numbri kohta. Laulude rütm ja toonide arv vastab numbrile nagu ka laulu sisu on kooskõlas meie numbrijutuga.

Alternatiivina või ka lisaks võib kasutada teisi tuntud lastelaule ja luuletusi

Minu numbriraamat

Lähme Numbrimaale” võimaldab laia valikut loovtegevusi. Projektiga kaasas käiv kaust on lapsele väga oluline ja samas hea dokument lapse arengust.

Mängud ja loovus
Iga Numbrimaa külaskäik võib olla aluseks paljudele tegevustele seoses “nädala numbriga”: lõbusad mängud, sobivad laulud või luuletused, voolimine ja meisterdamine, iseloomulike küsimuste uurimine, liikumine ja tegevused õues.

avalehele

31 October 2016

Copyright: Barbara Schindelhauer (barbara@numberland.net)